Præmiespil:
Hvert nummer vil for eftertiden koste 200 kr. og betalingen forgå via Mobile Pay nummer 140565 eller helst fra hjemmesiden ( se link )
Man vil automatisk få det nummer man havde i 2022, skulle der være en ny præmiespiller så får man tildelt et nummer.
Man vil ikke få en seddel som tidliger, men ved betaling beholde sit nummer.
Præmierne vil lyde på 500 kr. 1 pladsen - 200 kr. 2 pladsen derefter 100 kr. pr. udtrukket nummer pr. mdr.
Halvdelen af den samlede indbetaling vil blive uddelt i præmie.

Ved indbetaling via mobilepay skriv venligst navn og nummer på tidliger præmiespil.
Har man ikke Mobile Pay, så er I velkommen til at kontakte John på 40503125
Præmier vil også udbetales via Mobile Pay/bank, eller afleveres på adressen.

Som noget nyt kan I også købe/forny jeres præmiespil på vores hjemmeside. TRYK på knappen herunder.

Med venlig hilsen
IF Centrum